vår historia, toppbild

Vår historia

Ett modernt bibliotek med lång tradition

1956 fick Västerås sitt efterlängtade stifts- och landsbibliotek. Frågan om ett nytt stort bibliotek i Västerås hade stötts och blötts i flera årtionden. Då invigdes också huvudbibliotekets byggnad ritad av Sven Ahlbom.
 

Grunden för biblioteket var sammanslagningen av Arbetarinstitutets bibliotek, ABF-biblioteket och läroverks- och stiftsbiblioteket. Nu samlades allt under ett tak med läsesalar, hörsal, barnbibliotek och musikavdelning. När både boksamlingar och verksamhet växte fanns det inte längre plats för alla avdelningar under ett tak. Barnbiblioteket flyttade först till Stora gatan och sedan Köpmangatan och musikbiblioteket låg under flera år i Borgmästargården. Först 1992 när fackbiblioteket invigdes fick alla huvudbibliotekets avdelningar plats i samma hus igen. 

Men Västerås stadsbibliotek består inte bara av huvudbiblioteket. Den äldsta filialen byggdes på Skiljebo bibliotek i slutet av 1950-talet och den yngsta filialen Önsta-Gryta bibliotek kom till på 1980-talet. 

Mycket mer om stadsbibliotekets historia finns att läsa i Anders Lifs fina bok Hela världen i ett hus som kom ut 2009. Boken är förutom viktig lokalhistoria också i hög grad en beskrivning av modern svensk bibliotekshistoria. 

theme-footer