Sök

soka_bestalla_toppbild

 

Söka och beställa

Välkommen till Stiftsbiblioteket

Stiftsbiblioteket vid Västerås stadsbibliotek består av äldre bok- och handskriftssamlingar samt modern svensk facklitteratur av mera vetenskaplig karaktär. I år firar Stiftsbiblioteket 700 år. Det kommer vi att uppmärksamma på olika sätt under året. Bland annat genom att öppna Raritetskabinettet - en permanent utställning med guldkorn ur Stiftsbibliotekets samlingar.

Stiftsbiblioteket i Västerås har sina rötter i medeltidens domkyrkobibliotek och 1600-talets gymnasiebibliotek. Här samsas böcker och likpredikningar med kartor, noter, handskrifter och porträtt. Idag finns Stiftsbiblioteket på Västerås stadsbibliotek. Samlingen består av omkring 45 000 böcker, 70 hyllmeter handskrifter, 30 000 småtryck och 11 000 porträtt. 

Mer om Stiftsbibliotekets historia kan du läsa på sidan Historik och samlingar.

Mer om Raritetskabinettets invigning kan du läsa på sidan för Västerås Jubileumsår 2017

 

I slutet av oktober gjordes en ovanlig upptäckt i Raritetskabinettet:

Sensationellt fynd i Bibel från 1500-talet

 

Det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp 95 teser på kyrkoporten i Wittenberg som blev starten för reformationen. I samband med förberedelserna inför en jubileumsutställning om just detta upptäcktes något sensationellt. På insidan av omslaget till en tysk bibel från 1551 finns en intressant handskrift. Handskriften har nu bevisats vara skriven av Philipp Melanchthon, som lade grunden till en nyordning av utbildning, samt var Martin Luthers främste medarbetare.

”Det är nästan som om att handskriften själv ville bli upptäckt just nu” säger stiftsbibliotekarie Pia Letalick. Upptäckten berodde på en rad sammanträffanden när Västerås stadsbibliotek och Västerås domkyrka samverkade inför jubileumsutställningen. John Rothlind, Kultursamordnare för Svenska kyrkan Västerås, var på plats för att mäta ljuset i en av säkerhetsmontrarna och tyckte sig känna igen handstilen som fanns i den bibel Pia valt ut. Västerås domkyrka har i en inlånad bibel från Carolina Rediviva en handskrift av just Melanchthon och Rothlind tyckte likheten var slående. Tänk om detta är en ännu odokumenterad handskrift av Melachthon?

Pia tog kontakt med en tysk forskare som varit på besök dagarna innan, för att undersöka om detta var en handskrift av Melanchthon. Denne kunde dock inte säkert avgöra detta, men vidarebefordrade frågan till Dr.  Günter Frank, en av världens främsta Melanchthonforskare som är verksam vid Melanchthon-Forschungsstelle der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Några dagar senare fick Pia ett mail från Dr. Franks sekreterare som gratulerade till en sensationell upptäckt av en handskrift på latin och grekiska av Melanchthon, daterad till 1551-1552.

Handskriften ska nu dokumenteras och kommer snart att finnas med i en stor forskningsdatabas. Bibeln med Melanchthons handskrift visas redan nu i Raritetskabinettets reformationsutställning på Västerås stadsbibliotek. Utställningen pågår fram till årsskiftet.

Kontaktperson:

Pia Letalick, stiftsbibliotekarie
Telefon 021-39 46 46
[stiftsbiblioteket@vasteras.se]

Artiklar: visa en viss artikel

Sök i LIBRIS

Logga in

Repro

Repro

Västerås stadsbiblioteks specialsamlingar består framför allt av äldre, ömtåligt och svårhanterligt material som, om materialets utförande och skick medger det, kan kopieras.

Du får normalt inte själv göra kopior av material ur specialsamlingarna. Förfrågan om och beställning av kopiering görs till bibliotekets personal. Västerås stadsbibliotek utför beställningar ur bibliotekets samlingar. Biblioteket förbehåller sig rätten att bestämma reproduktionssätt.

För närvarande finns inga möjligheter att utföra kopiering/utskrifter dubbelsidigt eller i färg. Vi utför framställning av digitala bildfiler (jpeg-bilder eller pdf-filer av brukskvalitet – önskas tryckkvalitet (tiff- eller raw-filer) måste detta diskuteras med personal).

Priser
Nedanstående priser gäller både privata (enskilda) och kommersiella kunder (företag) och anges inklusive moms.

Kopior för elektronisk kopia, 5 kr per bild/uppslag

Expeditionsavgift vid leverans via e-post, 50 kr

Expeditionsavgift vid leverans via CD-rom (inklusive bränning), 150 kr

Upphovsrätt
Vi ansvarar inte för hur du använder det kopierade materialet. Du måste själv kontrollera om det beställda materialet är upphovsrättsligt skyddat och ta reda på vilka bestämmelser som gäller.

Du får betala för framställningen av reproduktionen men vi tar ingen speciell användnings- eller publiceringsavgift. Om bilden ska publiceras måste Västerås stadsbiblioteks namn alltid finnas med vid bilden eller bildförteckningen på följande sätt: "Foto alt. Reproduktion: Västerås stadsbibliotek".

theme-footer