Sök

Rudbeckius världskarta_topp

Digitaliserat material i Stiftsbiblioteket

Rudbeckius världskarta

 

Johannes Rudbeckius världskarta trycktes i Västerås 1626. 

 
I början av 1600-talet var den senare biskopen I Västerås Johannes Rudbeckius (1581-1646) professor i Uppsala, först i matematik och senare i hebreiska och latin.
 
År 1610 inrättade han där ett kollegium för privatundervisning. För sina lekioner behövde han en världskarta, som han själv tecknade. Kartans egentliga titel är Orbis terrarum in gratiam privatorum discipulorum, rudi penicillo advmbratvs a Joh. Rudb. Nericio … Exculptus Arosiae anno 1626 a Johanno Laurentio Chalcandro, d v s en världskarta för privat undervisningsbruk ritad av Johannes Rudbeckius från Närke. (Rudbeckius var född i Almby i Örebro.)
 
Som biskop lät han boktryckargesällen Johannes Laurentii Chalcander göra ett kanske inte alltför vackert träsnitt av kartan. Den trycktes sedan år 1626 av Olof Olofsson Hellsing. Denne hade fem år tidigare på Rudbeckius anmodan inrättat det första boktryckeriet i Västerås.
 
År 1643 utkom kartan i en ny version. Då tillkom en kronologisk översikt över såväl världshistorien som den svenska historien. Den grundar sig på den tidens historiska källor: Bibeln, de grekiska och romerska historieskrivarna och den svenska ärkebiskopen Johannes Magnus historieverk om de svenska kungarna.
 
Kartbilden motsvarar den aktuella tidens geografiska kunskaper. De olika världsdelarna är i stort sett korrekt avbildade. En skillnad jämfört med våra kartor är dock att väderstrecken är omflyttade: söder är uppåt och norr neråt.
 

Logga in

Hülpherska samlingarna

Till några av våra mest efterfrågade handskrifter hör de Hülpherska samlingarna 

 

theme-footer