Sök

regler, toppbild

Våra låneregler

Information och låneregler

Vid alla bibliotek i Västerås får du gratis låna böcker och annat ­material och fritt utnyttja övrig service: uppslagsböcker, tidningar, tidskrifter, ­internet, ordbehandling, samhällsinformation med mera. Personalen vill på bästa möjliga sätt hjälpa bibliotekets besökare och ­låntagare. Fråga gärna! Våra låneregler på andra språk än svenska presenteras som pdf här under. Reglerna på svenska finns att läsa här direkt på sidan.

Arabiska - pdf

Dari - pdf

Franska - pdf

Persiska - pdf

Sorani - pdf

Somaliska - pdf

Spanska - pdf

Tigrinja - pdf

 

BIBLIOTEKSKORT

Bibliotekskort får du gratis. Visa bara giltig legitimation. Innehavare av biblioteks­kort registreras i ­bibliotekets lån­tagarregister. Barn under 18 år ­behöver målsmans samtycke. Målsman ansvarar för lånen.

Till bibliotekskortet kopplas en pinkod som består av fyra siffror. Pinkoden ­behöver du för att göra omlån med mera via bibliotekets webbplats, låna vid ­ut­låningsautomater och boka tid vid bibliotekets datorer.
 

DITT ANSVAR

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på kortet. Förkommet eller skadat material ersätts av låntagaren enligt bibliotekets värdering. ANMÄL SNARAST ­förlust av bibliotekskort. Det är också ditt ansvar att hålla kontaktuppgifterna aktuella.
 

SJÄLVSERVICE

Från bibliotekets webbplats www.biblio­tek.vasteras.se kan du i bibliotekets katalog se vilka böcker biblioteket har och om de finns tillgängliga. Genom att logga in med bibliotekskortsnummer ­eller personnummer och pinkod kan du se dina hemlån och göra omlån. Du kan reservera böcker eller avbeställa reservationer samt ge inköpsförslag.


LÅNETIDEN

Normalt är lånetiden fyra veckor. Kortare lånetid gäller bland annat för spelfilmer.

 

OMLÅN

I regel har du möjlighet att låna om en bok högst två gånger, dock inte om den är reserverad av annan låntagare. Omlån kan göras bland annat göras via bibliotekets webbplats.

 

RESERVATION

Om du vill låna en bok som är utlånad kan den reserveras. Reservera kan du göra via "Mina sidor" på bibliotekets webbplats eller med hjälp av ­personal. Så snart boken kommit får du ett ­meddelande via sms, e-post eller brev. Boken hämtas på valt bibliotek, där den står kvar i sju dagar.

 

ÖVERTIDSAVGIFT

Biblioteket tar ut en övertidsavgift för ­vuxenmedier som lämnas tillbaka för sent. Du kan kontrollera din aktuella skuld via Mina Sidor på bibliotekets hemsida. Observera att skulder för böcker som du fortfarande har hemma läggs på ditt konto först när du återlämnar dem. 

Avgiften skall betalas även om biblioteket inte har skickat påminnelse. Försenade lån som lämnas via bokinkast ­registreras som skuld. Avgiften kan betalas vid nästa lånetillfälle eller via ditt konto på ­bibliotekets hemsida.

 

PÅMINNELSE

Du kan få en övertidsvarning tre dagar innan lånetiden går ut, via e-post eller sms. Vår personal hjälper dig gärna att aktivera denna funktion. En viss tid efter låne­tidens utgång skickar biblioteket ut en påminnelse. Om böckerna ändå inte återlämnas, skickas räkning enligt särskild värdering.

Eventuella avgifter skall betalas även om biblioteket inte har skickat påminnelse eller övertidsvarning.

Om en låntagare trots påminnelser inte återlämnar bibliotekets böcker och inte betalar övertidsavgift, avstängs personen från lån. Spärren tas bort när lånen lämnats tillbaka och skulden eller räkningen har betalats.
 

INFORMATION OCH AVGIFTER

I regel har du möjlighet att låna om en bok två gånger och filmer en gång. Däremot går det inte att låna om något som är reserverat av en annan låntagare. 

Det är 4 veckors lånetid på: böcker, cd-skivor, talböcker, tidskrifter, språkkurser, faktafilmer, musikfilmer, tv-spel

Det är 2 veckors lånetid på: Karusellen (snabblånsböcker) 

Det är 7 dagars lånetid på: spelfilmer.

Det är gratis att reservera Västerås stadsbiblioteks medier. Reservationen sker via bibliotekets webbplats eller i informationsdiskarna. Så snart boken kommit får du ett meddelande, antingen via post, e-post eller sms. Då har du en vecka på dig att hämta det du har reserverat.

Har du reserverat något och planerar att åka bort? Då kan vi frysa ditt konto tills du är tillbaka igen. Du behåller din plats i kön och slipper riskera att den går vidare till någon annan för att du inte kunde hämta i tid. 

Här finns en instruktion hur du fryser ditt reservationskonto

 

Övertidsavgifter

Biblioteket tar ut övertidsavgift för vuxenböcker som lämnats för sent. Avgiften skall betalas även om biblioteket inte har skickat en påminnelse eller en övertidsvarning. Försenade lån eller lån som som lämnas via bokinkast efter stängningstid registreras som skuld och avgiften tas ut vid nästa lånetillfälle.

Förseningsavgift per material och dag: 3 kr

Förseningsavgift för spelfilm per dag: 10 kr

Förseningsavgift för barnböcker: 0 kr

Maximal avgift per tillfälle: 200 kr

Vid skulder på 50 kr eller mer spärras låntagaren. 

 

Påminnelseavgifter

Fjorton dagar efter lånetidens utgång skickar biblioteket en påminnelse. Om böckerna ändå inte återlämnas skickas en räkning. Både påminnelsen och räkning ger en avgift. 

Expeditionsavgift för påminnelsebrev: 10 kr

Expeditions- och faktureringsavgift: 50 kr

Särskilda regler gäller för påminnelseavgifter vid fjärrlån. 
 

Schablonbelopp för förkomna eller förstörda medier:

Vuxenböcker

- skönlitteratur 200 kr

- facklitteratur 300 kr

- pocket 75 kr

Barnböcker 100 kr

Tidskrifter, häften 50 kr

Ljudböcker, vuxenböcker 200 kr

Ljudböcker, barnböcker 150 kr

Daisy 200 kr

Mp3-böcker 200 kr

Cd-skivor 200 kr

Cd-skivor, barn 100 kr

Dvd 600 kr

Tv-spel 600 kr
Lp-skivor 200 kr

Vhs 200

För nya och dyrbarare medier tas full ersättning enligt gällande pris i handeln.


Övriga avgifter

Borttappat lånekort vuxen: 20 kr

Borttappat lånekort barn: 10 kr
 

Meddelandeavgift för fjärrlån: 20 kr
 

Utskrift A4 per sida: 2 kr (svartvit) / 6 kr (färg)

Utskrift A3 per sida: 4 kr (svartvit) / 12 kr (färg)

 

Så här betalar du en skuld

För att betala en skuld loggar du in på "Mina sidor" med hjälp av bibliotekskortsnummer ELLER personnummer samt pinkod (de fyra siffrorna du använder när du lånar något hos oss). Observera att skulder för böcker som du fortfarande har hemma läggs på ditt konto när du återlämnar dem. Det bästa är därför att först återlämna försenade böcker och sedan betala. 

Under "Mina skulder" hittar du hur mycket du är skyldig och hur du gör för att betala.

Anledningen till att vi inte har angivit något bankkonto är för att undvika att pengar betalas in där utan att vi vet var de kommer ifrån och vilken skuld som ska regleras. Genom att koppla betalningen till bibliotekskortet försvinner skulden så snart pengarna har kommit in. Det går dessvärre inte att använda sig av mobilt bank-id vid onlinebetalning. 

Du kan också betala skulden kontant på något av våra bibliotek. I huvudbibliotekets reception går det även att betala med kort.
 

Registreringen

Det du lånar eller beställer registreras. Dessa uppgifter är skyddade och när du lämnar tillbaka lånen – och eventuella övertidsavgifter betalats – raderas uppgifterna. Har du skulder till biblioteket så finns även de i vårt register, men de tas också bort när skulden är betald. Om en låntagare trots upprepade påminnelser inte återlämnar bibliotekets böcker och inte betalar övertidsavgift, stängs personen av från lån. Spärren hävs när lånen lämnats tillbaka och skulden reglerats eller räkning betalats. 

theme-footer