Sök

Hans-Erik Montelius

 

Boka program eller utställning på huvudbiblioteket

Boka program eller utställning på huvudbiblioteket

Planerar du ett program har vi lokalen! På huvudbiblioteket, Biskopsgatan 2, har du tillgång till Hörsalen för 130 personer och Aktivitetsrummet för max 50 personer. I lokalerna finns tillgång till modern teknik för framträdande i olika former. Tekniken sköts vid programmet av en programassistent. I Hörsalen finns hörselslinga. Alla offentliga program som sker i samarbete med, alternativt arrangeras tillsammans med biblioteket, annonseras i ett tryckt terminsprogram ”Bibliogram” samt via sociala medier. För slutna arrangemang sköts all ev annonsering och inbjudan av den som bokat lokalen.

Avgifter från och med 1 januari 2016                                                              

Hyra av hörsalen, offentligt arrangemang*:
Ordinarie hyra 1500 kronor
Reducerad hyra 800 kronor

Hyra av aktivitetsrummet, offentligt arrangemang*:
Ordinarie hyra 700 kronor
Reducerad hyra 400 kronor

Hyra av hörsalen, slutna arrangemang:
Halvdag, högst 4 timmar: 1500 kronor 
Heldag, mer än 4 tim: 3000 kronor

Avgifterna är exklusive moms.

*max 4 timmar, inklusive teknisk hjälp av programassistent

Vid samarrangemang med stadsbiblioteket där ingen entréavgift tas ut, exempelvis författarbesök och vid offentliga arrangemang för eller med barn/ungdomar 0-20 år är det fri hyra.

Reducerad hyra ges till studieförbund samt ideella föreningar med verksamhet och säte i Västerås samt vid samarrangemang med stadsbiblioteket där entréavgift tas ut. Entréavgiften tillfaller den externa arrangören.

Ordinarie hyra gäller för företag, utbildningsanordnare, politiska partier och enskilda aktörer.

 

Vill du ha mer information? Kontakta Dag Hedberg för att boka hörsalen eller om du planerar en utställning.

Du når Dag på telefon 021-39 46 13 eller e-post dag.hedberg@vasteras.se.

 

theme-footer