Sök

förskola

Läslust för förskolan

Läslust för förskolan

Vi satsar extra mycket på förskolan, med bland annat sagoläsning, bokpåsar och temaväskor.


Sagostunder

Kom på sagostund med din barngrupp! Vi erbjuder enstaka sagostunder eller sagor under speciella tema-/sagoveckor. Hör med ditt närmaste bibliotek vad som erbjuds.

Som förskolelärare ringer du och bokar tid på biblioteket. Själva sagostunden skall vara en lustfylld stund då barnen får höra på sagor i en lugn och skön miljö. Besöket, som tar cirka 45 minuter, avslutas med en enkel visning biblioteket. Till sist, om du vill, kan varje barn få välja någon bok var som ni lånar med hem till förskolan.

Temaväskor

En temaväska innehåller flera böcker i samma ämnen - till exempel vänskap, känslor och familjen. Det finns flera olika temaväskor. Du kan som förskolepersonal låna en väska till förskolan under fyra veckor och använda efter eget intresse. Temaväskorna finns på huvudbiblioteket, filialerna och bokbussen. Om du vill veta vilka temaväskor som finns så kan du fråga någon på ditt närmaste bibliotek.

Låt alla föräldrar läsa för sina barn!

Låna hem en bokpåse från ditt bibliotek. Tanken med bokpåsen är att du som förskolepersonal skall kunna låna en påse böcker på biblioteket som ni sedan lånar ut till föräldrarna. Det är ett bra sätt att få föräldrar, som kanske av olika anledningar inte kan besöka ett bibliotek, att läsa för sina barn. Ta kontakt med oss om du vill veta mer. 

Bli läsinspiratör

Vi söker också dig som är intresserad av att vara läsinspiratör i förskolan. Som läsinspiratör är du länken mellan biblioteket och förskolan. Du blir varje termin inbjuden till möte på ditt närmaste bibliotek där vi pratar om nya bilderböcker och läsning och berättar om det är något nytt på gång.

Vi är redan flera läsinspiratörer, men målet är att ha en på varje förskola i Västerås. Är du intresserad? Kontakta ditt närmaste bibliotek.

theme-footer