Sök

bokskola

bokskola toppbild

bokskola

Bokskola för alla barn

Bokskolan är ett viktigt samarbete mellan förskolan/skolan och biblioteket. Alla barn i förskoleklass erbjuds möjligheten att delta i bokskolan. Syftet med bokskolan är att hjälpa barnen med att komma igång med sin läsning och att de känner till vad biblioteket kan erbjuda. Bokskolan är ett hjälpmedel för att stimulera barnens språkutveckling!
 

Bokskolan ingår i Kulturgarantin.  

Din uppgift som pedagog är att: 

• Informera föräldrarna om bokskolan muntligt före biblioteksbesöket till exempel på ett föräldramöte. 

• Se till att barnet får ett eget lånekort genom att föräldrarna skriftligt godkänner detta. Du lämnar ut och samlar in bifogade blanketter och skickar dem sedan till oss tillsammans med en aktuell klasslista i god tid innan ert besök. 

• Organisera gruppens biblioteksbesök med hemlån av 3 stycken böcker. 

• Följa upp biblioteksbesöket.  

På bokskolan pratar vi på ett lekfullt sätt om hur barnen på bästa sätt tar hand om böckerna, vad det finns för olika slags medier att låna på biblioteket och hur de gör när de lånar. Barnen får också sina lånekort. I ett kuvert medföljer ett brev till föräldrarna där det står lite om vad de gjort under besöket. 

Alla barn som varit med i bokskolan får en egen bok. Den får de när de besöker biblioteket nästa gång och lämnar in gåvokupongen som de får i bokskolan. 

Information för barn, föräldrar och lärare
 

Samtyckesblankett (pdf)
För att skaffa lånekort till barn under 18 år behövs föräldrarnas tillåtelse.

Informationsblad om bokskola (pdf)
För att kunna ge till föräldrar inför besöket.

theme-footer