komvux

Tysta studieplatser, toppbild

Tysta studieplatser

Tysta studieplatser

På huvudbiblioteket på avdelningen för facklitteratur finns det en tyst läsesal.

Den är endast avsedd för enskilda studier.  

theme-footer