talböcker

Talböcker, toppbild

Talböcker

Talböcker

Talböcker är inlästa böcker. Det är ett anpassat material för personer med läsnedsättning.


Med läsnedsättning menas personer som har svårt att läsa tryckt text.

Några exempel på läsnedsättning:
- synskada
- rörelsehinder
- utvecklingsstörning
- läs- och skrivsvårigheter
- tillfällig sjukdom eller skada
- kognitiva funktionsnedsättningar, språkstörningar, afasi, autism, adhd,
demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar

Du behöver inte visa upp ett intyg när du vill låna talböcker.

Fakta om talböcker


Talböcker produceras och anpassas av Myndigheten för tillgängliga medier MTM
Talboken är anpassad så att det kan få plats med upp till 50 timmar tal på en skiva.
Den har ett format som kallas DAISY.
Det gör det lätt att hitta i talboken.
Du kan enkelt hoppa mellan rubriker, söka fram en särskild sida och sätta bokmärken.
 
DAISY = formatet består av två olika filtyper mp3-filer och smil-filer.
Mp3-filerna står för ljudet medan smil-filerna innehåller information om ljudet.
Den informationen kan vara sidhänvisningar, kapitel, rubriker eller hela bokens texter och bilder.
 

Låna talböcker


Talböcker finns bara att låna på biblioteket.
Talböcker kan du låna som skiva, digitala filer eller genom Egen nedladdning.
 

Egen nedladdning – ladda ner talböcker


Med Egen nedladdning menas att du själv kan ladda ner talböcker till din dator, till din mobiltelefon eller surfplatta.
För att kunna ladda ner talböcker själv kontaktar du ditt lokala bibliotek. 
Du registreras på MTM och får ett konto med användarnamn och lösenord.
På MTM:s webbkatalog Legimus kan du sedan ladda ner de talböcker du önskar. 
Biblioteket står för support.
Här kan du se en film hur du använder Legimus.

 

Avtal


Om låntagaren är under 18 år ska avtal godkännas av elevens målsman. Avtalet hittar du här.

 

Köpa talböcker


Vill du köpa en egen talbok kontaktar du ditt lokala bibliotek.
Personalen förmedlar inköpet till MTM. MTM skickar sedan talboken och fakturan direkt hem till dig. 

Pris för en talbok för vuxna: 212 kr inkl. moms.
Pris för en talbok för barn: 106 kr inkl. moms

 

För mer information, kontakta:

Telefon kundtjänst: 021-39 46 01

e-post: bokenkommer.stadsbibliotek@vasteras.se

Västerås Stadsbibliotek
721 87 Västerås
Besöksadress: Biskopsgatan 2

www.bibliotek.vasteras.se

 

theme-footer