slaktforskare

Släktforska, toppbild

Släktforska

Släktforska på Västerås stadsbibliotek

De bästa möjligheterna till släktforskning finns på huvudbiblioteket. Där har du tillgång till två bokningsbara datorer med digitala tjänster för släktforskning. Även på Bäckby bibliotek finns tillgång till bokningsbar dator med släktforskningsmaterial.

De digitala tjänster du kan hitta på släktforskardatorerna är:

Arkiv Digital

Riksarkivet Digitala forskarsalen (SVAR)

Begravda i Sverige 2

Emibas: Emigrantregister för Sverige

Svenska ortnamn

Sveriges befolkning 1880

Sveriges befolkning 1890

Sveriges befolkning 1910

Sveriges befolkning 1970

Sveriges befolkning 1980

Sveriges befolkning 1990

Sveriges dödbok 1901-2013

Vallonskivan version 4.0

Grill, statistiskt sammandrag av Indelningsverket

 

På huvudbiblioteket finns också kyrkoarkivalier, militärrullor, domböcker, landskapshandlingar och mantalslängder för Västmanlands län på mikrofilm och mikrokort. 

Biblioteket kan också förmedla lån av motsvarande arkivalier från andra delar av Sverige och Norden.

Det finns också läsapparater för såväl film som fiche och det går att ta papperskopior eller att spara digitalt på ett usb-minne.

Vår avdelning ”Släkt och hembygd” innehåller - vid sidan av allmänna uppslagsverk - litteratur med anknytning till släkt- och hembygdsforskning t.ex. herdaminnen, släktkalendrar, ordböcker och ortlexikon.

På de övriga stadsdelsbiblioteken finns visst släktforskningsmaterial. 

Boka släktforskardator

theme-footer