program

program och utställningar, toppbild

Program och utställningar

Program och utställningar

Västerås stadsbibliotek har sedan många år en omfattande programverksamhet för vuxna på huvudbiblioteket. Många program äger rum i hörsalen som ligger alldeles intill huvudentrén. Den tar max 130 personer och är utrustad med ljudanläggning och ett mediecenter för datorpresentationer. Hörselslinga finns.

De program vi själva arrangerar är i första hand författarbesök och musikprogram. Vi har flera ”scener” som kan användas till musikprogrammen; Glasrummets gåta, glasmosaik-paviljongen inne på musikavdelningen, scenen på Torget eller Hörsalen. Biblioteket har döpt om området innanför huvudentré till Torget. 2017 skapade vi en liten scen längst bak på denna yta. På den scenen har vi möjlighet att ha program av olika karaktär t ex uppläsningar och musikprogram. Där vill vi gärna att det händer saker så ofta som möjligt. Därför är vi intresserade av dina idéer! Sedan en tid har vi t.ex. ett stickcafé på Torget som Västerås slöjd- och hantverksförening anordnar en gång i månaden. Andra gånger livesänder vi från utdelningen av Nobel- eller Augustpriset. Vi har även något som kallas Speakers corner på Torget där alla får uttrycka sin åsikt.

Stadsbiblioteket samarrangerar gärna program tillsammans med studieförbund och föreningar. Vår egen planering av kommunikation och programverksamhet följer ett årshjul med olika teman, som vi gärna samarbetar kring. Dessutom hyrs hörsalen ut till andra arrangörer t ex organisationer, förvaltningar och politiska partier och detta kan då ske i samarbete med stadsbiblioteket. Programmen skall vara öppna för alla och intressanta för en bred allmänhet. Det går också att ha slutna program som bara riktar sig till en inbjuden målgrupp. Då sköts all eventuell annonsering och inbjudan av den som bokat lokalen.

De offentliga programmen presenteras i ett tryckt terminsprogram som finns att hämta på våra olika bibliotek. Vi har en deadline för programmet varje vår och höst som det är viktigt att följa om man vill ta del av marknadsföringen kring programmen. När vi samarrangerar eller samarbetar med andra aktörer gör vi reklam för programmen både på vår webb och/eller i sociala medier.  

Vår utställningsverksamhet är livlig med ett antal utställningsytor som både etablerade konstnärer och amatörer har möjlighet att använda sig av. På fackbiblioteket finns en väggfast glasmonter och i hörsalen två stora väggar som man kan använda till foto- och konstutställningar. Även handarbeten såsom vävar och lapptäcken går utmärkt att visa upp här. För närvarande används glasmontern flitigt av Konstnärsföreningen och deras medlemmar.
När det gäller utställningar står biblioteket för lokalen och den som ställer ut får hänga och ta ner utställningen och också ordna med vernissage om hen så vill. Bibliotekets personal hjälper förstås till med råd och tips om behov finns. Precis som när det gäller programmen försöker vi i möjligaste mån göra reklam för utställningarna i sociala medier, på webben och i tryckt material.

 

Kontaktperson:

Dag Hedberg
Programansvarig bibliotekarie
021-39 46 13

theme-footer