lässkrivstugan

Läs- och skrivstugan, toppbild

Läs- och skrivstugan

Läs- och skrivstugan

Läs- och skrivhjälpmedel finns i ett särskilt rum på biblioteket. Du kan boka rummet om du behöver använda det.
 

Här finns dator med hjälpmedel så att besökare med läshandikapp kan ta del av bibliotekets utbud. Datorn är utrustad med program som:

Förstorar text och bild
Läser upp text
Överför till punktskrift
Ger stavningshjälp
Ger läs- och skrivträning
 

Övriga hjälpmedel:


Förstoringskamera
Scanner
Anpassade ordböcker och lexikon
DAISY
Höj- och sänkbart skrivbord

Datorn får användas självständigt, men introduktion ges alltid första gången.
 

För information och bokning av datorn, kontakta:
 

Katarina Eriksson

Läs- och skrivtekniker
Telefon 021-39 46 33

Isabel Borràs

Bibliotekarie
Telefon 021-39 46 23 

 

theme-footer