Böcker

Böcker

Böcker för alla

På biblioteket finns det böcker för alla smaker och på olika språk. Det finns spännande berättelser och faktaböcker, både som tryckta böcker och i digitalt format.
 

Under vår och höst arrangeras flera bokcirklar för dig som vill läsa och prata böcker tillsammans med andra.

Om du söker något som inte finns i våra hyllor eller magasin kan vi ordna ett fjärrlån. Då får du det du önskar från ett annat bibliotek mot en mindre kostnad.

Biblioteket har mycket att erbjuda dig som av olika anledningar har svårt att läsa vanlig tryckt bok. På några bibliotek finns en Äppelhylla för barn och unga som har en läsnedsättning. Det finns även talböcker. Talböcker är inlästa böcker och är ett anpassat material för personer med läsnedsättning. Med läsnedsättning menas personer som har svårt att läsa tryckt text, exempelvis på grund av en synskada eller sjukdom.

Om du har svårt att ta dig till biblioteket på grund av ålder eller sjukdom kan du låna genom Boken kommer. Böckerna blir då hemkörda till dig, och hämtade när du har läst klart.

theme-footer