Biblioteksplan

Biblioteksplan för Västerås stad

Biblioteksplanen är ett strategiskt dokument för långsiktig utveckling av Västerås stads biblioteksverksamheter. Biblioteksverksamhet i planen riktar sig till alla invånare i Västerås, utan undantag, enligt inkluderingsprincipen. Utgångspunkten är alla invånares behov av bibliotekens tjänster och innehåll. Planen anger även riktningen för samverkan mellan olika bibliotekshuvudmän inom staden och med andra biblioteksaktörer.

Biblioteksplan för Västerås stad grundar sig på ett särskilt bakgrundsmaterial Revidering av biblioteksplan för Västerås stad, daterad 15 oktober 2012.

Förslaget till biblioteksplan har arbetats fram av en projektgrupp med representation från staberna för kultur- och fritidsnämnden, pedagogiska nämnderna och sociala nämnderna, regionbiblioteket/Landstinget Västmanland och högskolebiblioteket/ Mälardalens högskola.

De i planen nämnda åtgärderna genomförs i den takt det ekonomiska utrymmet medger.

Se hela biblioteksplanen som pdf här

Språk

sv-se en-gb

theme-footer