Bibliotek i Västmanland

Viktig information

Biblioteket är öppet som vanligt igen.

Det nya bibliotekssystemet är på plats. Alla funktioner har inte kommit igång än, men vi jobbar för att hjälpa er. Fråga gärna vår personal, så hjälper de er.

Det går för tillfället inte att boka datorer eller grupprum via mina sidor.

Bibliotek i Västmanland

Bibliotek i Västmanland är en samverkan mellan folkbiblioteken i länets tio kommuner. Tillsammans är vi Västmanlands största kulturinstitution, den som flest invånare tar del av i vardagen.

Under 2019 kommer 10 kommuner i Västmanland ingå i ett regionalt samverkansprojekt med syfte att stärka bibliotekets roll som samhällsresurs, samt ge alla Västmanlänningar ett starkt, välfungerande och öppet bibliotek. Tillsammans kommer vi nu samverka som Bibliotek i Västmanland. Kommunerna kommer att ha ett gemensamt bibliotekssystem, låneregler, register och bestånd.

Övergången till det nya bibliotekssystemet sker för Västerås stadsbibliotek under vecka 47, då vi håller stängt måndag 18 november – onsdag 20 november. Västerås är den sista av de 10 kommunerna som tar steget över till bibliotekssystemet Koha. I och med bytet kommer alla låntagare att behöva godkänna att Bibliotek i Västmanland får hantera personuppgifter för att kunna fortsätta låna som vanligt. En kampanj kommer genomföras så att så många som möjligt kan lämna sitt samtycke till personuppgiftshantering innan övergången.

Läs om hur Västerås stadsbibliotek hanterar dina personuppgifter här.

Systembytet grundas i den regionala kulturplanen. Vi ska utveckla samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet i länet. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet. Ett större medieutbud ska kunna nås av flera medborgare på lika villkor. Detta kan ske genom att skapa ett gemensamt biblioteksdatasystem, gemensam bibliotekskatalog, webbportal och lånekort för hela länet. 

Bibliotek i Västmanland kommer under hösten/vintern 2019 även få en gemensam webbplats, där man kan söka i katalogen, logga in och hantera sina ärenden; låna om, reservera, se lånehistorik, boka studieplatser och grupprum med mera.
Allt detta görs för att alla västmanlänningar ska få ett så tillgängligt och öppet bibliotek som möjligt.

Fördelar med nytt bibliotekssystem

  • Du lånar på vilket bibliotek du vill i hela regionen med ett bibliotekskort och alla bibliotek har samma låneregler.
  • Du kan återlämna dina lån på det bibliotek som passar dig bäst.
  • Alla bibliotek har gemensam katalog och på så sätt får alla Västmanlänningar ett större utbud.
     

theme-footer